Organisationen

Styrelse
Ansvarar övergripande för ekonomi, skötsel och drift.

Ekonomi- och personalsektionen
Ansvarar för klubbens ekonomiska redovisning och personalfrågor.

Tävlingskomitten
Arrangerar tävlingsverksamhet inom- och utomhus, organiserar deltagande i tävlingar på annan ort och seriespel, utbildar domare och tävlingsledare samt köper tid för verksamheten.

Ungdomskomitten
Organiserar klubbens tennisskolor, arbetar med elevers ”individuellt val”, lekistennis, rekryterar och utbildar tränare samt arrangerar tennisskoleavslutning. Sektionen äger och säljer även klubbens tennistider.

Bansektionen
Ser till att det finns en skötselplan för alla banor, föreslår priser för banhyra.

Marknadsföringskomitten
Ansvarar för att utforma innehåll för sponsring till STK i samarbete
med kansliet.


Styrelsen STK 2019

Ordförande: Thomas Hedin

Anders Sandström
Mikael Lund
Thomas Öman
Suppleant:
Mattias Wikström


Kansli

Tränare: Viktor Agnarsson, viktor@sketennis.se
Tränare: Ken Stenberg, ken@sketennis.se
Kansli: Linda Lundberg, linda@sketennis.se
Anläggning: Ingvar Persson

Ungdomskomittén

Ken Stenberg, Viktor Agnarsson

Tävlingskomittén
Hans Hedberg, Marcus Landfors

Interna Serien 
Håkan Norlund
Rickard Brancalion

Marknadsföringskomittén
Kontaktperson: Mikael Lund

Comments are closed.