Årsmöte Skellefteå TK 2022

STK håller årsmöte onsdagen den 2 november kl. 19.00 på tennishallen. Förslag till dagordning finns tillgänglig på kansliet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmar en vecka före årsmötet. … LÄS MER

0