Ungdomspadel på Skellefteå Tennis&Padelcenter Sommaren 2021

Denna aktivitet finns nu publicerad på vår bokningssida
www.bokatennis.nu/skellefteatk. Anmälan och betalning sker via denna.

Välkomna till sommarpadel på Skellefteå TK:s utebanor sommar 2021
Start: 2021-06-14
Tid: 1 timme 2 ggr i veckan
Antal träningar : 4
Kostnad: 600 kr
Antal platser: 16
Antal anmälda :
Anmälan senast: 2021-06-06

….mer info på bokningssidan….