SENARELÄGGNING AV STK ÅRSMÖTE 2020!

Beroende på Coronaläget i Sverige har vi i STK:s styrelse bestämt att senarelägga vårt planerade årsmöte, i enlighet med Svenska Tennisförbundets rekommendation. Årsmötet skulle normalt sett hållits under senvåren 2020, men det nya beslutet innebär att årsmötet skjuts framåt i tiden.

Definitiv tidpunkt för årsmötet ber vi att få återkomma till så snart vi vet mer om utvecklingen av Coronakrisen, men ambitionen är att årsmötet skall hållas under september månad.