Skellefteå Tennisklubb/Skellefteå Tenniscenter AB

Styrelsen ansvar huvuduppgifter

  • Leda, utveckla, samordna och företräda helheten.
  • Ta arbetsgivar- och arbetsledningsansvar.
  • Fatta övergripande beslut om anläggning och verksamhet.
  • Tydliggöra egna och anställdas roller.
  • Säkerställa bra kommunikation med alla intressenter.
  • Säkerställa den långsiktiga verksamheten.
  • Säkerställa en god långsiktig ekonomi.

 

Styrelsen och styrelsemedlemmar 

Ordinarie

Thomas Hedin ordförande

Mikael Lund vice ordf

Thomas Öhman motion och seniortennis

Alf Lövmark padel på alla nivåer

Louis Mcmahan ungdom

Mattias Wikström elit tennis och tävling

 

Supplianter:

Anders Sandström

Lollo Eriksson