Skellefteå Tennisklubb/Skellefteå Tenniscenter AB

Styrelsen ansvar huvuduppgifter

  • Leda, utveckla, samordna och företräda helheten.
  • Ta arbetsgivar- och arbetsledningsansvar.
  • Fatta övergripande beslut om anläggning och verksamhet.
  • Tydliggöra egna och anställdas roller.
  • Säkerställa bra kommunikation med alla intressenter.
  • Säkerställa den långsiktiga verksamheten.
  • Säkerställa en god långsiktig ekonomi.

 

Styrelsen och styrelsemedlemmarnas ansvar och roller

Speciellt ansvar, utöver allmänt styrelsearbete:

Thomas Hedin, ordförande

-övergripande ansvarig för helheten. Speciellt ansvar för övergripande ekonomi och anläggning.

-övergripande arbetsgivaransvar, tillsammans med vice ordförande.

-arbetsledningsansvar, kansli och fastighet, tillsammans med vice ordförande.

-ansvarig för redovisning av ekonomin, STK och STC

-ansvarig för prognoser och bokslut, STK och STC

Mikael Lund, vice ordförande

-övergripande ansvar för kommunikation, sponsorer/partners och marknad.

-sekreterare, STK och STC

Louis McMahon, ungdom

-övergripande ansvar för all ungdomsverksamhet inom STK.

-arbetsledningsansvar för klubbens sportansvarige.

Lollo Eriksson, ungdom

-övergripande ansvar för all ungdomsverksamhet inom STK.

-arbetsledningsansvar för klubbens sportansvarige.

Thomas Öman, senioransvarig

-styrelsens kontaktperson gällande senior- och motionstennis.

Håkan Andersson, utomhusbaneansvarig

-beslutande och verkställande, gällande klubbens utomhustennisbanor

Mattias Wikström och Anders Sandström, suppleanter

Padelverksamheten hanteras och beslutas tillsvidare av styrelsen, gemensamt.